Anasayfa / AilelerIcin / IlacAlerjileri / Çocuklarda İlaç Reaksiyonları İçin Risk Faktörleri

Aileler İçin

Çocuklarda İlaç Reaksiyonları İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Hastaya, ilaca ve tedaviye bağlı risk faktörleri mevcut olup tablo I’ de özetlenmiştir.
Tablo I. İlaç reaksiyonları açısından risk faktörleri
  1. Hasta ile ilgili faktörler Genetik faktörler Alerjik hastalık, ailesel duyarlılık, önceden başka bir ilaca bağlı alerji öyküsü Diğer hastalık Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, HIV enfeksiyonu, herpes enfeksiyonu, Epstein-Barr virüs enfeksiyonu, immün yetmezlik, astım, kistik fibroz, sistemik lupus eritematozus 2.İlaçla ilişkili faktörler Kimyasal yapı Proteinler ve polipeptid yapıdaki ilaçlar, küçük moleküller Çapraz duyarlaşma
  2. Tedavi ile ilişkili faktörler Doz ve uygulama yolu Deriye, göze uygulanan ilaçlar ve enjeksiyon şeklinde uygulanan ilaçlarla reaksiyon görülme ihtimali daha fazladır. Tedavi süresi Tedavinin sıklığı Sık uygulama reaksiyon ihtimalini artırır