Anasayfa / AilelerIcin / CocuklardaAlerjikRinit / Alerjik Rinit Nasıl Tedavi Edilmelidir?

Aileler İçin

Alerjik Rinit Nasıl Tedavi Edilmelidir?

Çevre Önlemleri: Alerjik rinit tedavisi öncelikle çevreden alerjenlerin ve tahriş edici maddelerin uzaklaştırılması ile başlar. Çocuğun çevresinde bulunan en önemli ev içi alerjenler ev tozu akarları, hayvan tüyleri ve küfler   olduğu için bu yönden korunma yararlı olabilir. Ev dışı içi dışı hava kirliliği de alerjik rinitli hastaların şikayetlerini tetikleyebileceğinden özellikle büyük şehirlerdeki hava kirliliği ile mücadele etmek gereklidir.

İlaç tedavisi. Rinit tedavisinde kullanılan ilaçların çoğu burun içine veya ağızdan kullanılmaktadır. Bu ilaçların etkinliği kişiden kişiye değişmektedir. İlaçlar kesildiğinde etkileri devam etmemektedir. Burun içine uygulanan ilaçların en büyük avantajı, ilaçların yüksek dozda doğrudan burun içine verilebilmesi ve vücuttaki etkilerin nerede ise hiç olmamasıdır.

Ağız yolu ile verilen antihistaminikler. Antihistaminikler hastaların hayat kalitesini arttırmaktadır. Birinci kuşak oral antihistaminiklerin en önemli yan etkileri uyutucu olabilmeleridir.   Daha yeni antihistaminiklerde bu özellikler yoktur.

Topikal antihistaminikler. Burun içine uygulanan antihistaminikler kaşıntı, hapşırık, burun akıntısı ve tıkanıklığını azaltabilirler. Genellikle iyi tolere edilirler.

Burun içine uygulanan kortikosteroidler. Alerjik rinitte kullanılan ilaçların içinde en etkin olanlarıdır . Burun içinde yüksek ilaç dozlarına ulaşılmasına rağmen vücuda emilimlerinin az olması nedeni ile yan etki riskleri çok azdır ve tercih edilmektedirler. Bu ilaçların rinitin tüm belirti ve bulgularını iyileştirici etkileri vardır, yan etkileri nadir ve hafiftir.

Antilökotrienler. Yapılan çalışmalarda montelukast’ın yararlı olduğu, bütün burun ve göz bulgularının yararlandığı gösterilmiştir.

Kromonlar. Kromoglikat ve nedokromil burun içi ve göz içi preparatları vardır. Nazal semptomlar üzerine orta derecede etkilidirler. Güvenilirlikleri çok iyidir.

Dekonjestanlar. Burun tıkanıklığının tedavisinde kısa süreli kullanılan dekonjestanlar etkindir. Burun kaşıntısı, hapşırık veya burun akıntısı bu ilaçlardan etkilenmez. On günden daha uzun süre kullanılmamalıdır. Huzursuzluk, başağrısı, tremor, uykusuzluk, hipertansiyon ve taşikardi gibi yan etkileri sıktır.

Antikolinerjikler. Su gibi olan burun akıntısını düzeltmede yararlı olmuştur, ama hapşırık veya burun tıkanıklığı etkilenmemiştir .

Sistemik kortikosteroidler. Çok nadiren, ağır şikayetleri olan hastalarda çocuk alerji uzmamının denetiminde verilebilir.

Alerjen’e Özgü İmmunoterapi İmmunoterapi, alerjik bir kişiye alerjenlerin gitgide artan miktarlarda verilmesi ile bu alerjen ile daha sonraki karşılaşmalarda ortaya çıkacak belirtilerin azaltılması için yapılan bir uygulamadır. Alerjen immunoterapisi ilk defa 1911’de yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde injeksiyon şeklinde ya da dil altına uygulanan damla ve tabletler halinde uygulanmaktadır.

İmmunoterapinin klinik etkinliği alerjik rinitte gösterilmiştir. Güvenilirlik bakımından yan etki ihtimali nedeniyle problemlidir. Alerjik rinit hastalarında anaflaksi riski, astımlılara nazaran daha azdır . Mutlaka çocuk alerjisi uzmanı tarafından başlanmalı ve onun denetiminde uygulanmalıdır.