Anasayfa / AilelerIcin / CocuklardaAlerjikRinit / Çocuklarda Alerjik Rinit Tanısı Nasıl Konur?

Aileler İçin

Çocuklarda Alerjik Rinit Tanısı Nasıl Konur?

Alerjik rinit tanısı, hikayede tipik alerji bulgularının varlığı ve tanısal testlerlerle konur.

Fizik muayene. Hafif alerjik rinitli hastalarda burun muayenesi normaldir. Bütün yıl boyu süren alerjik rinitli hastaların burun muayenesi olması gereklidir. Sadece ayna ile yapılan muayene yetersizdir, endoskopi ilk seçilen tedaviye cevap vermeyen hastalarda daha yararlı bilgiler sağlayabilir.

Alerji deri testleri. Alerji deri testleri, alerji tanısında en önemli ve altın standard değerinde olan tanı yöntemidir. Uygulaması ve yorumlanması, konusunda ehliyetli ve deneyimli kişilerce yapılmalıdır. Çocuklarda alerji testinin yorumunu çocuk alerji uzmanı yapmalıdır. Kanda IgE ve Özgün IgE Ölçümleri. Serum total İgE düzeyi ve serumda alerjenlere özgün İgE ölçümleri de yararlıdır. Ölçümlerin doğru olması için yeni teknikler geliştirilmektedir. Tek ya da çok sayıda alerjeni içeren testler yapılmaktadır.

Nazal endoskopi. Posterior burun boşluğunu görmeye yarar

Görüntüleme teknikleri. Çok nadiren ayırıcı tanıda gerekli olabilir. Radyasyon riski nedeni ile tomografik incelemelerden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır.