Anasayfa / AilelerIcin / IlacAlerjileri / Çocuklarda İlaç Alerjisi Nasıl Tedavi Edilir?

Aileler İçin

Çocuklarda İlaç Alerjisi Nasıl Tedavi Edilir?

İlaç reaksiyonlarında akut tedavi aşağıdaki şekilde özetlenebilir :

  1. Sorumlu ilacın kesilmesi: Tedavideki en önemli unsur olup, ilaç kesilmediği takdirde yapılacak olan diğer tüm tedavilerin etkisiz kalmasına yol açacaktır.
  2. Antihistaminik ilaçlar (yakınmalar gerektiriyorsa), diğer semptomatik ve destek tedaviler
  3. Anafilaktik reaksiyonların tedavisi için epinefrin (adrenalin) ve diğer acil önlemler: epinefrin her türlü sebebe bağlı anafilaksi durumunda aniden gelişen kan basıncı düşüklüğünün beyin ve kalp gibi hayati organlarda oluşturacağı hasarı önlemeye yönelik hayat kurtarıcı tedavidir. Hastane koşullarında ampül formu kullanılır, daha önce benzer reaksiyon gelişen ve aynı reaksiyonun tekrarlaması olasılığı olan kişilere hastane dışında kullanılabilecek ve acil servise ulaşıncaya kadar zaman kazanılmasına yarayan otoenjektör formları mevcuttur.
Anafilakside solunum sistemine ait bulguların tedavisi ve hava yolu güvenliğinin sağlanması hayati öneme sahiptir. Hastane veya hastane dışında ilk müdahale edilmesi gereken durum hava yolu açıklığının sağlanmasıdır.

  1. Ağır reaksiyonlarda sistemik kortikosteroid ya da intravenöz immünglobülin uygulanması
  2. Serum hastalığında plazmaferez
  3. Alerjik duyarlanmaya bağlı reaksiyon gelişiminden sorumlu ilacın kullanımının zorunlu olduğu durumlarda desensitizasyon (duyarsızlaştırma) tedavisi. Desensitizasyon; kişiye duyarlı olduğu bir ilacın çok düşük derişimlerde ve düşük dozlarda başlayarak giderek artan derişim ve dozlara çıkılması yolu ile geçici olarak duyarsızlaştırma yapılmasıdır.