Anasayfa / AilelerIcin / DernekGorusleri / Bitkisel Ürünler Hakkında Kamuoyuna Duyuru

Aileler İçin

Bitkisel Ürünler Hakkında Kamuoyuna Duyuru

KAMUOYUNA DUYURULUR
Bir süredir radyo, televizyon, gazete ve dergilerde, bitkisel ürünlerle ilgili olarak, herhangi bir tıp eğitimi almamış, hangi konuda uzman oldukları bilinmeyen çeşitli kişiler tarafından, reklam ya da bilgilendirme adı altında günlük gazetelerde sayfalar dolusu ilanlar verildiği, günlük yazılar yazdırıldığı, çok izlenen TV kanallarında izlenirliği yüksek saatlerde yayınlar yapıldığı ve çeşitli programlara davet edildiği dikkati çekmektedir.

Bu kişilerin bir kısmının günlük yaşamda hasta kabul etmekte oldukları ve bir doktor gibi tedavi önerileri yaptıkları bilinmektedir.

Genel olarak bakıldığında, reklamı yapılan bitkisel ürünlerin çeşitli hastalıklarda yararlı olduğu iddia edilmektedir.

Bilindiği gibi tıp alanında kullanılan ilaçların birçoğu bitkilerden elde edilmektedir.
Ancak bu ilaçların kullanılmalarından önce çok geniş araştırmalar yapılarak toksik etkileri ve tedavide kullanılması gereken dozları belirlenmektedir. Ayrıca hangi miktarda ilaç içerdiği ve hangi dozda kullanılması gerektiği, etkileri ve yan etkileri ilaçların prospektuslarında standardize olarak sunulmaktadır. Bitkisel ürünlerde ise bu bilgiler bulunmamaktadır ve bir standardizasyon yoktur.
Hiçbir araştırma yapılmadan kullanılması önerilen bir bitkinin içinde bulunan maddeler toksik (zehirli) etkilere neden olabileceği gibi kullanan kişilerde alerjik bazı bulgular da ortaya çıkabilir.

Ayrıca bitkisel ilaçların birçok hastalığa yararlı olduğu konusunda genellikle doktor olmayan kişilerin yaptığı bilgilendirmeler yanlış sonuçlar verebilir.
Bu yanlış sonuçlar şu şekilde olabilir;

  1. Hastaların doğru ilaçları kullanmamaları nedeniyle hastalıkları ilerleyebilir.
  2. Aşırı doz alınabilir ve toksik etki yani zehirlenme nedeni olabilir
  3. Allerjik belirtiler ortaya çıkabilir
Bu nedenle bitkisel ilaçların bu şekilde rastgele önerilerle herkes tarafından kullanılabileceğini önermek çok yanlıştır ve istenmeyen sonuçlara yol açabilecektir.
Özellikle çocuklara kendi iradeleri dışında bu tür bitkisel ürünlerin verilmesi tıbbi sorun oluşturabileceği gibi ayrıca etik probleme de neden olabilecektir.

Kamuoyunun ve görevlilerin bu konuda duyarlı davranmaları son derece önemlidir.

Bilindiği gibi ülkemizde hastalıkları tedavi etme yetkisi, sadece Tıp Fakültesi mezunlarına yani Tıp Doktorlarına aittir.

Doktorların gazetelere verecekleri ilanların tabip odaları tarafından yoğun bir denetime tabi tutulduğu ortada iken, doktor olmayan bu kişilerin gazete, dergi, radyo ve televizyon ortamında yaptıkları bilimsel olmayan ilan, görüş ve açıklamaların hiçbir şekilde denetlenmemesi yanlıştır.

ÇOCUK ALLERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU