Anasayfa / AilelerIcin / CocuklardaAlerjikRinit / Çocuklarda Alerjik Rinit’in Risk Faktörleri

Aileler İçin

Çocuklarda Alerjik Rinit’in Risk Faktörleri

Alerjik rinit, hem genlerimizin hem de çevre etkileşimlerinin neden olduğu çok faktörlü bir hastalıktır . Ev içi ve ev dışı değişik etkenler, alerjik rinit hastalığına neden olabilir.

Genetik ve Aile Hikayesi: Astım ve rinit gibi alerjik hastalıklarda genetik çok önemlidir ve çoğunlukla alerjik bünye ile ortaya çıkarlar.

Hayatın Erken Dönemlerine ait Risk Faktörleri: Annenin yaşının genç olması, çocuğun anne karnında büyümesi ile ilgili bazı faktörler, çoklu gebelikler, doğumun nasıl olduğu, prematürelik, düşük doğum ağırlığı, büyüme ve gelişme geriliği, hamilelikte hormonlar ve doğum sırasında yetersiz solunum gibi faktörler hem alerjinin hem de rinitin gelişmesinde risk olabilirler.

Alerjenler ile Temas: Çoğu alerjenlerin kuvvetli biyolojik fonksiyonları vardır. Solunum yolu ile giren bu alerjenler rinit ve astımda sıklıkla rol oynarlar. Ev içi ve ev dışı alerjenler olarak ikiye ayrılırlar. Ev dışı alerjenler mevsimsel alerjik rinitte ev içi olanlardan daha fazla rol oynarlar. Modern yaşamın getirdiği ev içi düzen artan alerjik hastalıklardan sorumludur.

Ülkemizde en sık rastlanan allerjenler ev tozu akar böcekleridir. Akarlar ev içinde halı, yatak, yastık, yorgan gibi eşyalarda yaşar ve son derece hızlı üreme kabiliyetine sahiptir. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu ufak böcekler nemli ve sıcak evlerde daha fazla ürerler ve bu canlıların dışkıları (asıl allerjik olan dışkılarıdır) havaya karışarak solunum yollarına girerler. Nem oranının yıl boyu yüksek kaldığı bölgelerde evlerde çok akar bulunmaktadır.

Kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlara karşı alerjiler de astımda rol oynamaktadır. Bu hayvanlar evden uzaklaştırılsalar bile alerjenler ile temas devam etmektedir. İnek ve koyun yünü bazen alerjiye neden olabilir. Fare, hamster ve tavşan gibi kemiricilere karşı alerji de söz konusu olabilir. Hamam böceğinin alerjeni astım için çok kuvvetli bir tetikleyicidir. Hamam böcekleri en çok nem ve yiyecekler sayesinde üredikleri mutfaklarda bulunur

Evdeki yüksek rutubetin sağlık üzerine çok olumsuz etkileri vardır. Rutubetli ortamda küf üremesi artar, ev tozu akarları daha çok ürer. Şehirlerdeki eski evlerde bu tür sorunlar çok daha fazladır.

Çevremizde bulunan bitkilerin özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde saçtıkları polenler astım ve alerjik hastalıklarda önemli rol oynamaktadır. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu alerjenler solunum yollarına girerek astım’ı tetiklemektedir.

Süt çocuklarında en sık astım nedenleri inek sütü ve yumurta gibi nedenlerdir, ancak gıdaya bağlı astım büyük çocuklarda çok nadirdir.

Tahriş Edici Maddeler ile Temas:

Sigara dumanı, en önemli alerjik rinit ve astım nedenleri arasındadır. Büyüklerin sigara içmesi ile akciğerlerine ve üst solunum yollarına dolan zararlı maddeler büyük hasarlara yol açarak ileride astım ve alerjik rinit gelişmesini tetiklerler. Buna çocukların pasif sigara içiciliği denilmektedir. Ev içi hava kirliliğine neden olabilen diğer çeşitli zararlı maddeler de alerjik rinit ve astımın ağırlaşmasına neden olabilir. Bunlar arasında en önemlileri gazla yemek pişirme, parfümler, çeşitli koku kaynakları, çamaşır deterjanları, yumuşatıcıları, değişik temizlik malzemeleridir. Boya ve cila kokuları, böcek ve sinek kovucu spreyler çok tehlikelidir. Ayrıca ev döşemesinde kullanılan sentetik kumaşlar, muşambalar, yer döşemeleri ve mobilyalar da zararlı kokuların çıkmasına neden olabilir.

Ev dışı hava kirliliği nedenleri arasında en önemlisi otomobillerin egzoslarıdır. Trafik yoğunluğu içinde yaşayan çocuklarda alerjik rinit ve astım çok daha sıktır. Ayrıca her türlü baca dumanı ve sanayi bölgelerinde bulunan zehirli gazlar da çok zararlıdır.

Çiftliklerin Koruyucu Rolü: Değişik ülkelerde yapılan çalışmalarda alerjik rinitin şehirlerde kırsal kesime nazaran daha yaygın olduğu saptanmıştır.çiftliklerde yaşayan çocuklarda diğerlerine oranla çok daha az alerjik rinit görülmektedir . Çiftlik hayatının koruyucu bir rolü olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu koruyucu etkinin büyükbaş hayvanlar ve mikroplarla temas olduğu düşünülmektedir. Diğer bir ihtimal de çiftliklerde yaşayan çocukların pastörize edilmemiş süt içmeleridir.