Anasayfa / AilelerIcin / UrtikerKurdesenVeyaDabaz / Ürtiker Tipleri Nelerdir?

Aileler İçin

Ürtiker Tipleri Nelerdir?

Ürtiker genel olarak iki ana başlık altında incelenir. Bunların ilki ürtiker lezyonların 6 hafta içinde kaybolduğu akut (kısa süreli) ürtiker, diğeri ise lezyonların 6 haftadan uzun süre devam ettiği kronik (uzun süreli) ürtikerdir. Kronik ürtikerde kendi içinde nedeni bilinmeyen ve uyarılabilen ürtiker olmak üzere iki gruba ayrılır.