Anasayfa / AilelerIcin / CocuklardaAstim / Çocuklarda Astım Nasıl Takip Edilmelidir?

Aileler İçin

Çocuklarda Astım Nasıl Takip Edilmelidir?

Çocukluk çağlarında astım, periyodik kontroller ile izlenmelidir. Tanısı kesinleştikten sonra çocuk hastalıkları uzmanı ve çocuk alerjisi uzmanı işbirliği ile bir takip planı yapılmalıdır. Her doktor vizitinde, ayrıntılı hikaye alma ve  muayene ile birlikte gerektikçe solunum testleri, alerji deri testleri, soluk   havasında NO (nitrik oksit) ölçümleri hasta hakkında yönlendirici bilgiler sağlar. Elde edilen verilere dayanarak hastanın kontrol derecesinin ne olduğu saptanır ve almakta olduğu ilaçlar azaltılıp çoğaltılarak basamak tedavisi devam ettirilir.

Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları uzmanı, çocukluk çağlarında Astımı tedavi etmek üzere eğitilmiş en yetkin doktordur. Çocuk Alerji uzmanınızın destekleri ile çocuğun en iyi şekilde tedavi edilmesini ve iyi bir hayat kalitesine kavuşabilmesini sağlayabilirsiniz.