Anasayfa / AilelerIcin / IlacAlerjileri / Çocuklarda İlaç Alerjilerinde Belirtiler Nelerdir?

Aileler İçin

Çocuklarda İlaç Alerjilerinde Belirtiler Nelerdir?

En sık görülen klinik bulgular aşağıda sıralanmıştır.

  • Deride döküntü veya ürtiker
  • kaşıntı
  • ani başlayan hışıltı, nefes darlığı, tıkanma hissi
  • göz, dil-dudak veya diğer vücut kısımlarında oluşan şişlik
  • anafilaksi (ani başlangıçlı 2 veya daha fazla organ sistemini ilgilendiren yakınmalar). Örneğin deride döküntü ile birlikte solunum sistemine ait bulgular, tansiyon düşüklüğü, ani başlayan kusma-karında kramp-ishal)
Sık görülenlerin yanı sıra daha nadir görülen ancak bazen ölümcül olabilen Stevens Johnson veya Toksik Epidermal Nekrolizis’e varan büllü deri döküntüleri (içi su dolu kabarcıklar şeklinde başlayıp geniş deri ve mukoza alanlarında ayrışma ile seyreder), eritrodermi (deride yaygın kızarıklık), fiks ilaç erüpsiyonu (bir ilacın her alınmasından sonra her defasında aynı vücut bölgesinde oluşan döküntü ya da renk değişikliği), akneiform, likenoid ya da egzema benzeri döküntüler gibi farklı karakterde döküntüler de görülebilir.

Alerjik ya da alerji dışı mekanizmalarla oluşan tüm ilaç reaksiyonları ilacın kesilmesi ile düzelen hafif reaksiyonlardan hayati tehlike oluşturacak ciddi reaksiyonlara kadar değişen şiddette olabilir.

En ciddi ilaç reaksiyonu anafilaksidir

Anafilakside ilacın alınmasından sonra dakikalar içinde (genellikle ilk 1 saat içinde, nadiren birkaç saate kadar gecikebilir) gelişen deride ürtiker (kurdeşen), dilde, boğazda şişlik, tıkanma hissi, nefes darlığı, hışıltı, tansiyon düşüklüğü, sersemlik, kusma ve şok gibi klinik bulgular görülür. Hızlı ve doğru müdahale yapılmadığı takdirde hızla ölümle sonuçlanabilir. Anafilaksiye sebep olan ilaçlar içinde ilk sırada antibiyotikler olmakla birlikte herhangi bir ilaçla görülebilir.

İlaçlara bağlı geç reaksiyonlarda deride döküntünün yanı sıra karaciğer, böbrek ve kalp gibi organ tutulumlarına bağlı klinik bulgular ortaya çıkabilir. Oluşan deri döküntülerinin ilerleyip şekil değiştirmesi veya başlangıçtan itibaren bül (su dolu kabarcıklar) şeklinde olması mümkündür. Büllü döküntüler deri dışında dudaklar, ağız içi, genital ve göz mukozasında da görülebilir. Büller oluşan deri ve mukoza tutulumunun ağırlığına göre Stevens Johnson veya Toksik Epidermal Nekrolizis gibi ağır ve ölümcül olabilen reaksiyonların ilk belirtisi olabilir. Antikonvülzanlar (epilepsi ilaçları), antibiyotikler, antidepresanlar başta olmak üzere pek ilaçlar bu klinik bulgulara yol açabilir.