Anasayfa / AkademikFaaliyetler / OzelGunler / 3 Mayıs Dünya Astım Günü

Akademik Faaliyetler

3 Mayıs Dünya Astım Günü

Dünya Astım Günü (3 Mayıs 2022)

Dünya Astım Günü, dünya çapında astım farkındalığını artırmak amacıyla her yıl mayıs ayının ilk salı günü düzenlenmektedir. Astım için Küresel Girişim (Global Initiative for Asthma=GINA) hareketi, Dünya Astım Günü aktiveleri kapsamında her yıl toplum ve sağlık çalışanları için eğitim ve farkındalık toplantıları düzenlenmekte ve bir tema belirlenmektedir. 

GINA Dünya Astım Günü için bu yılın temasını “Astım Tedavisindeki Eksiklikleri Tamamlamak” olarak belirlemiştir. 


Astım tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olmasa da tedavi ile astım ataklarını/ alevlenmelerini azaltmak, önlemek mümkündür. 

Hastalığa bağlı önlenebilir sıkıntıların ve kontrolsüz astım tedavi maliyetlerinin azaltılması için astım yönetiminde müdahale edilmesi gereken çok sayıda eksiklik bulunmaktadır. Bunların en önemlileri tanı ve tedaviye ulaşımdaki eşitsizlikler (farklı sosyoekonomik gruplar arasında, zengin ve fakir ülkeler arasında), astımlı kişiler için sağlanan eğitim ve iletişimdeki yetersizlikler, sağlık çalışanları arasında astım bilgi ve farkındalığındaki eksiklikler olarak özetlenebilir.  

Bu eksiklikler, her yıl güncellenen kanıta dayalı GINA strateji belgelerinin uygulanması yoluyla kısmen başarılabilir. Bununla birlikte, bilimsel kanıtlara dayalı tüm önerilerin küresel olarak uygulanabilmesi kolay değildir. Her bölgenin ve ülkenin kendine özgü çözümleri olabilmektedir. 

Bizler de Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği olarak, toplum ve sağlık çalışanları için  astım konusundaki bilgi ihtiyaçlarını uluslararası rehberlerin ışığında ancak ülkemiz verileri ve gerçekleri doğrultusunda bilgilerini farkındalıklarını artırmak ve tedaviler konusundaki endişelerini gidermek üzere birçok etkinlikler ve çalışmalar düzenlemekteyiz.  GINA’nın bu yılın teması olan “Astım Tedavisindeki Eksiklikleri Tamamlamak” adına tüm paydaşlarımızla ve her türlü eğitim olanakları ile toplumumuzun bütün kesimlerine faydalı olan programlarımızla hizmetlerimizi sürdürmekte olduğumuzu bildiririz.