Anasayfa / AilelerIcin / Çocuk Alerjisi Uzmanlığı Nedir?

Aileler İçin

Çocuk Alerjisi Uzmanlığı Nedir?

Çevremizde bulunan ve vücudumuzda alerjik yanıt oluşturan maddelere “allerjen” denir. Alerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin alerjenlere karşı, aşırı şekilde ve anormal bir yanıt, tepki vermesi olarak tanımlanabilir.

Çocuk Allerji Bilimi vücudumuzun alerjenler ve bunlara alerji gelişmesiyle ile ilgili sorunları ve hastalıkları ile uğraşan tıp bilimin dalıdır.
Çocuk Alerjisi Uzmanı veya tıp diliyle Pediatrik Alerji Uzmanı ise yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar olan bebek, çocuk ve ergenlerde görülen;

Astım
Alerjik Nezle
Hışıltılı Çocuk (Wheezing İnfant)
Egzema (Atopik Dermatit)
Ürtiker (Kurdeşen)
Kontakt dermatit
Göz Allerjisi
Gıda Alerjisi
İlaç Alerjileri
Böcek Alerjileri
Mesleki Alerjiler
Anaflaksi (Alerjik Şok)
Herditer Anjioödem

gibi allerjik sorunların tanı, tedavi ve izlemleri ile ilgilenir.

Çocuk Alerji Uzmanları tıp fakültesini ve 5 yıllık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimlerini tamamladıktan sonra, en az 3 yıl çocuk allerjisi dalında eğitim alırlar ve gerekli sınavları geçtikten sonra Çocuk alerji Uzmanı olmaya hak kazanırlar. Uzman olduktan sonra 2 yıl da mecburi hizmet yapmaları gereklidir.

Çocuklar sürekli büyüme ve gelişme trendi içinde olduklarından küçük erişkinler olarak kabul edilemezler. Birçok fizyolojik ve psikolojik özellikleri erişkinlerden farklıdır. Çocuklardaki erken dönemlerde görülebilecek allerjik sorunlar erken tedavi edilmezlerse daha sonraki yaşamlarında ciddi olumsuzluklara neden olabilir. Çocukların alerjik problemleri mutlaka bir Çocuk alerji Uzmanı tarafından takip ve tedavi edilmelidir.