Anasayfa / AilelerIcin / UrtikerKurdesenVeyaDabaz / Ürtiker Tanısı Nasıl Konulur?

Aileler İçin

Ürtiker Tanısı Nasıl Konulur?

Ürtiker tanısı hastanın yakınmaları ve muayene bulgularına göre konulmaktadır. Tanıyı kesinleştirici ya da dışlayıcı laboratuvar testi yoktur. Tanı için en önemli adım; hastanın yakınmalarının, bu yakınmaların nasıl ortaya çıktığının, tetikleyici faktörlerin, lezyonların seyrinin ve eşlik eden başka hastalıkların varlığının sorgulanmasıdır.

Akut ürtikerde tetikleyici faktör (besin, ilaç vb.) belirli ise ileri tetkiklere gerek duyulmaz, ancak ilk defa karşılaşılan bir etken sonrası ürtiker gelişmiş ise o maddeye karşı alerji varlığını saptamak için alerji testi yapılması ya da enfeksiyon bulguları varsa enfeksiyon kaynağını ortaya koymak için gerekli testlerin yapılması uygun olacaktır. Uzun süreli ürtikerde ise özelliklede uyarılabilir olmayan ürtiker tiplerinde altta yatan hastalığı ortaya çıkarmak için çeşitli tetkikler yapılmaktadır. Bu tetkikler ile ürtikere neden olabilen; tiroid bezi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, mide-barsak sistemi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi hastalıkları araştırılmaktadır. Uyarılabilir ürtikerde hastadan alınan bilgiye göre kesin nedeni bulmak için; buz küpü testi, sıcak banyo testi, egzersiz testi ve basınç uyarı testleri gibi testler yapılabilir.