Anasayfa / AboutUs / Dernek İlkeleri Ve Amaçları

Dernek İlkeleri Ve Amaçları

Çocuk Allerji ve Astım Akademisi Derneği, çocuklardaki her türlü alerjik hastalıklar, astım ve solunum yolu alerjik hastalıkları ile ilgili mesleki ve bilimsel standartları sağlamak ve geliştirmek, çocuk alerji yan dal uzmanlık eğitimi ve mezuniyet sonrası eğitimini standardize etmek ve geliştirmek, bu konulardaki bilimsel sorunları incelemek, bilimsel çalışmaları değerlendirmek, koordine etmek ve desteklemek, hekimleri ve toplumu bu hastalıklar konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, alerji hastalıkları ve  astım hastalığı bulunan çocukların tanı ve tedavi imkanlarını geliştirmek, günlük yaşam kalitelerini arttırmak, üyeleri arasında mesleki bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek ve üyelerinin haklarını korumak, resmi mevzuatta çocuk alerji hastalıkları ve  astım alanında ihtiyaç duyulan önerileri ilgili kurumlara iletmek ve takip etmek amacı ile kurulmuştur.